anigif01
“ฟ้าประทาน ฟาร์ม” ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

         ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งเดิมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ต้องการจะเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ แต่ไม่ทราบว่าจะปลูกพืชชนิดใดทดแทนได้ ดังนั้นในวันที่ 12 เมษายน 2552 ผมจึงได้เดินทางไปดูพื้นที่ที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้พบกับความมหัศจรรย์ เพราะในช่วงที่ผมไปยืนดูพื้นที่อยู่ เป็นเวลาประมาณเที่ยงวัน มีแดดจ้า แต่ไม่รู้สึกว่าร้อนเพราะมีกระแสลมเย็นพัดผ่านอยู่ตลอดเวลา หลังจากที่ได้มีโอกาสยืนดูพื้นที่ ในระยะที่สายตาพอมองเห็นได้ชัด ได้เห็นความสวยงามของสภาพพื้นที่ที่สามารถมองได้ไกลจนสุดขอบฟ้า เป็นพื้นที่ลาดชัน มีเนินสูงต่ำสลับกับพื้นที่ราบที่สวยงาม ไกลออกไปโอบล้อมด้วยเขาใหญ่ เขาภูหลวง และเขาแผงม้า ซึ่งเป็นสภาพภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกับสภาพพื้นที่ในชนบทของประเทศในยุโรปตะวันตก และยุโรปตะวันออก
           จากการศึกษาข้อมูล และสภาพทางภูมิศาสตร์ พบว่า สภาพภูมิประเทศ อำเภอวังน้ำเขียว มีลักษณะเป็นภูเขาและที่ลาดชัน เป็นลอนคลื่นสลับกันตลอดทั้งพื้นที่ในรูปกระทะคว่ำ โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 300 - 700 เมตร แต่มีพื้นที่บางส่วนของตำบลอุดมทรัพย์เป็นที่ราบลุ่มภูมิอากาศเช่นนี้ อำเภอวังน้ำเขียว จึงมีพื้นที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชผลได้เกือบทุกชนิด และให้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สำหรับพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย สำหรับไม้ผล เช่น พุทรา องุ่น มะม่วง ลิ้นจี่ ลำไย สำหรับพืชผักสามารถปลูกผักเมืองหนาวได้ดี เช่น ผักสลัด กรีนโอ๊ค เรคโอ๊ค คอส บัตเตอร์เฮด เรดครอเรล ผักกาดแก้ว เช่นเดียวกับผักเมืองร้อน อาทิ ผักคะน้า พริก มะเขือเทศ ฟักแม้ว ถั่วฝักยาว ฯลฯ สำหรับไม้ดอก ประกอบด้วยกล้วยไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้คัทลียา เบญจมาศ หน้าวัว กุหลาบ รวมทั้งไม้ดอกเมืองหนาว เช่น พิทูเนีย บีโกเนีย ตระกูลซัลเวีย ไฮเดนเยีย ฯลฯ และผักอีกชนิดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่อำเภอวังน้ำเขียวเป็นอย่างมากก็คือ เห็ดชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นเห็ดพื้นเมือง และเห็ดที่นำเข้าจากต่างประเทศ
         ดังนั้น เพื่อให้เกิดโครงการทางด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดดังกล่าว เราจึงได้ตัดสินใจที่จะดำเนินการเป็นโครงการนำร่อง  และเพื่อความเป็นมงคลตามความเชื่อ และความเคารพต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพื้นแผ่นดินที่จะใช้ในการเพาะปลูก จึงมีความคิดว่า ควรจะให้มีการตั้งชื่อพื้นดินที่จะทำการเพาะปลูก ให้เป็นโครงการนำร่องและทดลองให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดสำหรับเกษตรกร ที่จะนำไปปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป
           “ฟ้าประทาน” ชื่อนี้ได้มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่งประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ และเป็นเจ้าของกิจการมากมาย เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ซึ่งจากการที่ท่านได้ไปสัมผัสกับพื้นที่ ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ ที่อำเภอวังน้ำเขียว ได้รับรู้ถึงที่ดินที่ใช้ในการปลูกกาแฟ และโครงการอื่นๆ ที่ตามมา ภายใต้พื้นดินแห่งนี้ ซึ่งเป็นความลงตัวที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่ง เมื่อคุณลักขณา ได้ขอคำแนะนำท่านว่า ควรจะตั้งชื่อพื้นดินที่ใช้ทำการเกษตรแห่งนี้ว่าอย่างไร ท่านได้บอกโดยทันทีว่า “ฟ้าประทาน” ซึ่งเป็นชื่อที่เป็นมงคล และเหมาะสมอย่างยิ่ง กับพื้นที่ที่ก่อกำเนิดของกาแฟวังน้ำเขียว และเรื่องราวต่างๆ ที่ตามมาในภายหลัง
         จุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆ ภายใต้ “ฟ้าประทาน ฟาร์ม” ศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน จึงได้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 และต่อเนื่องมาเป็นลำดับ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา และจะกลายเป็นตำนานตลอดไป

rose-two copy
วังน้ำเขียว  /  ฟลอร่า พาร์ค  /  สวนกุหลาบ  /  สวนองุ่น /   ผักสลัดออแกนิค

Copyright © 2015 Flora Park                                                                                                More Infomation : 098-812-8851 , 081-372-8851